Người dân Hà Nội với 1001 cách đối phó thói trộm vặt

Người dân Hà Nội với 1001 cách đối phó thói trộm vặt

Lâu nay, thói tắt mắt, ăn cắp vặt diễn ra khá phổ biến trong xã hội, đặc biệt tại những thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư với đủ mọi thành phần. Người dân ở Hà Nội đã phải tìm nhiều cách để đối phó với loại trộm này.


  • 301

Tất cả bình luận


Nhận xét hàng đầu

Video nổi bật

Top