Vietnam International Fashion Week 2015 - NTK Giao Linh

Vietnam International Fashion Week 2015 - NTK Giao Linh

Điểm nhấn trong BST của NTK Giao Linh chính là những họa tiết trang trí được khảm bằng khoảng 1.000 viên ngọc trai.


  • 323

Tất cả bình luận


Nhận xét hàng đầu

Video nổi bật

Top